3 BOYUTLU CİSİMLERİN AÇILIMLARI


8.ve 7.sınfta kullanabileceğimiz üç boyutlu cisimlerin öğretimini kolaylaştıracak ve görselik olarak somutlaştıran etkinlik ve test bulmak için

                                        3 BOYUTLU CİSİMLERİN AÇILIMI TEST VE ETKİNLİK