Matematik Nedir

Matematik Nedir

1) Matematik Nedir?

(1)   Bütün bilimlerin temeli ve kaynağıdır

(2)          Din, dil, ırk ve ülke tanımından uygarlık boyunca zenginleşen, sağlam kullanışlı evrensel bir dil ve kültürdür.

(3)     İnsanların ortak düşünce aracıdır.

(4)     Ölçülebilen nicelikler bilimidir.

(5)     Şekil, sayı, çoklukların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir.

2) Matematiğin Konusu: Düşünebildiğimiz büyüklükteki sayılar ile düşünebildiğimiz boyutlu şekiller matematiğin temel konusudur. Bunların dışında ölçü, kuvvet ve gök cisimlerinin hareketi de matematiğin konusudur.

3) Matematiğin Amacı: Matematikte tek amaç yoktur. Ancak önemli amaçlardan birisi insandaki doğuştan var olan düşünebilme yeteneğini geliştirebilmektir. Matematik karşılaştığımız olayları ve problemleri inceleme ve araştırma yapmak suretiyle doğruyu bulmamızı sağlar.

4) Matematiğin Önemi: Matematiğin önemi tartışılmaz. Çoğu bilimlerden matematiği soyutladığımız (çıkardığımız) taktirde o bilimler bilim olma kimliğini kaybeder. Matematiğin dili akıldır. Diğer bilimler, gözlenen olayları nicel bir şekilde ifade etmeye başlayınca matematikten yardım alır. Onun için bütün bilimlerin geniş kapısı matematiktir.

5) Matematiğin Uygulama Alanları: Matematik uygulama alanları özet olarak; a) Doğa olaylarını açıklamak b) Temel bilimlerle c) Teknolojinin her türlü Mühendislik dalında d) Biyoloji, tıp, eczacılık, tarım, gıda vb. gibi alanlarda e) Ticaret, ekonomi, işletme, endüstri, maliye ve yönetim gibi alanlarda f) Devlet ve kurum yönetiminde g) Askeri amaçlarla   Matematiğin Faydası Nedir? 1. Doğru hüküm vermeyi sağlar. 2. Bilimsel düşünme yollarını öğrenip uygulamayı gerçekleştirir. 3. Pozitif düşünce (müspet düşünce) ilkesini benimsetir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.